Kamratföreningstidningar

 

Kontakt             
P 18, A 7, Lv 2 och

KA 3 kamratförening ger ut årligen sin kamratföreningstidskrift. Utkommer i december.

Ladda hem genom att klicka på respektive tidning.

Nr 1 2017

86 MB

Nr 1 2013

66,3 MB

Nr 1 2009


Nr 1 2016

62 MB

Nr 1 2012

69 MB

Nr 1 2008


Nr 1 2015

77,4 MB

Nr 1 2011


Nr 1 2007

Nr 1 2014

64 MB

Nr 1 2010


Nr 1 2006

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4    624 44 Tingstäde    Telefon: 0498-274357

Epost:  gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök    www.smha.se