KAMRATFÖRENINGAR

 

KAMRATFÖRENINGAR

 

KAMRATFÖRENINGARNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Mats Ekeroth

Anders Österberg

Nils-Åke Stenström

Robert Knutas

David Davidsson

Roland Hansson

Roberth Östergren

Nils-Folke Ericsson

Rutger Bandholtz

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer: Tore Karlström, Magnus Fransson, Roland Snäckerström.

Valberedning: Lars Boström(sammankallande), Leif Svensson, Hans Klintbom.

Gotlands Försvarsmuseum är en förening till vilken medlemmarna i P18, A7, Lv2 och KA 3 kamratföreningar är kollektivanslutna. Sammanlagt är antalet mer än 1000 medlemmar. Kamratföreningarnas Tidskrift (KFT) ges ut av P 18 kf, A 7 kf, Lv 2 kf och KA 3 kf , utkommer årligen de sista dagarna i december. Gotlands Försvarsmuseums styrelse består av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4 624 44 Tingstäde Telefon: 0498-274357

Epost: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök www.smha.se