KAMRATFÖRENINGAR

 

KAMRATFÖRENINGAR

 

KAMRATFÖRENINGARNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Försvarsmuseum är en förening till vilken medlemmarna i P18, A7, Lv2 och KA 3 kamratföreningar är kollektivanslutna. Sammanlagt är antalet mer än 1000 medlemmar. Kamratföreningarnas Tidskrift (KFT) ges ut av P 18 kf, A 7 kf, Lv 2 kf och KA 3 kf , utkommer årligen de sista dagarna i december. Gotlands Försvarsmuseums styrelse består av:

Revisor

Tore Karlström

 

Revisor

Magnus Fransson

 

Revisor suppleant

Olle Gardell

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Lars Broström (sammankallande)

 

Valberedning

Leif Svensson

 

Valberedning

Hans Klintbom

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Mats Ekeroth

 

Vice ordförande

Anders Österberg

 

Sekreterare

Nils-Åke Stenström

 

Kassör

Robert Knutas

 

Ledamot

David Davidsson

 

Ledamot

Roland Hamsson

 

Ledamot

Roberth Östergren

 

Ledamot

Nils-Folke Ericsson

 

Ledamot

Rutger Bandholtz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4 624 44 Tingstäde Telefon: 0498-274357

Epost: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök www.smha.se