Bli medlem

Gotlands Försvarsmuseum (GFM) är en ideell förening vars huvuduppgift är att synliggöra, bevara och utveckla den gotländska militärhistorien.

 

Som medlem medverkar du i en viktig verksamhet genom att du ger ditt stöd till att

 

Gotlands militärhistoria bevaras och hålls levande.

 

Din insats kan vara allt ifrån ett stödjande medlemskap till att aktivt deltaga i föreningens verksamhet, alla är lika välkomna.

 

Årsavgiften är 100:- per år betalas på pg 470 55 59-5 i samband med medlemsansökan.

 

Grunden för Gotlands Försvarsmuseum är för närvarande medlemmar från P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 kamratföreningar. Nu behöver du inte längre ha någon militär anknytning, sedan 2017 är föreningen öppen för alla.

 

 

Då får du senaste numret av KamratFöreningsTidskriften (KFT).

 

Som medlem får du också fritt inträde på Gotlands Försvarsmuseum.

 

Dessutom får du årligen nya numret av KamratFöreningsTidskriften

 

Välkommen med din ansökan.

Medlemsansökan.

 

Skriv namn, adress, personnummer och e-postadress i formuläret nedan och klicka på skicka.

 
 
 
Jag godkänner användning enligt GDPR.
 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4 624 44 Tingstäde Telefon: 0498-274357

Epost: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands Försvarsmuseum ingår i

Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 militärhistoriska museer i Sverige. Besök www.smha.se