Styrelse

 

Kontakt             
STYRELSE

Ordförande

Mats Ekeroth


Vice ordförande

Anders Österberg


Sekreterare

Nils-Åke Stenström


Kassör

Robert Knutas


Ledamot

David Davidsson


Ledamot

Roland Hansson


Ledamot

Roberth Östergren


Ledamot

Nils-Folke Ericsson


Ledamot

Rutger Bandholtz

REVISORER

Revisor

Tore Karlström


Revisor

Magnus Fransson


Revisor suppleant

Olle GardellValberedning Sammankallande

Lars Boström


Valberedning

Leif Svensson


Valberedning

Hans KlintbomVALBEREDNING

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4    624 44 Tingstäde    Telefon: 0498-274357

Epost:  gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök    www.smha.se