Styrelse

STYRELSE

Ordförande

Mats Ekeroth

 

Vice ordförande

Anders Österberg

 

Sekreterare

Nils-Åke Stenström

 

Kassör

Robert Knutas

 

Ledamot

David Davidsson

 

Ledamot

Roland Hansson

 

Ledamot

Roberth Östergren

 

Ledamot

Nils-Folke Ericsson

 

Ledamot

Rutger Bandholtz

 

 

 

 

REVISORER

Revisor

Tore Karlström

 

Revisor

Magnus Fransson

 

Revisor suppleant

Olle Gardell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning Sammankallande

Lars Boström

 

Valberedning

Leif Svensson

 

Valberedning

Hans Klintbom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALBEREDNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4 624 44 Tingstäde Telefon: 0498-274357

Epost: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök www.smha.se