Föreläsning

Föreläsningar 2015

 

14 april Sofia Hoas Svenskbyborna då och nu

 

12 maj Per Wideström Bronsmasken från Hellvi

 

9 juni Joakim Martell NATO och Gotland

 

15 sept Hans Håkansson Upprustning av Gotland,

försvarsbeslutet 2015

 

13 okt Mikael Scholtz Kontakter mellan Gotland och

Tyskland under II VK

 

10 nov Tryggve Siltberg Ryska invasionen 1808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4 624 44 Tingstäde Telefon: 0498-274357

Epost: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök www.smha.se