Fordon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4 624 44 Tingstäde Telefon: 0498-274357

Epost: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök www.smha.se

 

 

SAMLINGAR

 

 

 

 

 

 

SAMLINGAR

 

Museifordonen vid Gotlands Försvarsmuseum

Sidan kompletteras efterhand med länkar till fordonsdata och bilder.