SAMLINGAR

Samlingar

 

 

 

 

 

 

 

SAMLINGAR

 

 

Museets samlingar av fordon, artilleri- och luftvärnsmaterial samt ytterligare utställningsföremål.

Välj i menyn till vänster.

 

Museets militärhistoriska boksamling består av minst 5900 titlar och antalet ökar hela tiden.

Vid museets bibliotek finns utrymmen för studier och forskning ur boksamlingen.

Hem- och utlåning görs ej.

Välj ”Boksamling” i menyn till vänster.

 

 

Många av museets föremål visas på Digitalt Museum.

Där finns även 43 andra museer.

Välj ”Digitalt Museum” i menyn till vänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4 624 44 Tingstäde Telefon: 0498-274357

Epost: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök www.smha.se