Hitta hit

 

Kontakt             
Hitta till oss


Gotlands Försvarsmuseum och GFM Flyg & Marin -ett museum på två platser med sju byggnader


Museets huvuddel ligger i centrala Tingstäde (Förrådsgården), position N 57° 44' 7'' O 18° 36' 42''.

 

GFM Flyg & Marin, ligger 1,8 km söderut längs väg 148, i Skans IV. Position N 57° 43' 52'' O 18° 36' 52''.


Båda platserna är skyltade från väg 148.
Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4    624 44 Tingstäde    Telefon: 0498-274357

Epost:  gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök    www.smha.se