Styrelse

STYRELSE

Ordförande

Mats Ekeroth


Vice ordförande

Anders Österberg


Sekreterare

Nils-Åke Stenström


Kassör

Robert Knutas


Ledamot

David Davidsson


Ledamot

Roland Hansson


Ledamot

Lars-Åke Permerud


Ledamot

Nils-Folke Ericsson


Ledamot

Rutger Bandholtz

REVISORER

Revisor                                                                                           Tore Karlström


Revisor                                                                                           Magnus Fransson


Revisor suppleant                                                                          Olle Gardell

VALBEREDNING

Valberedning Sammankallande                                                     Lars Boström


Valberedning                                                                                  Leif Svensson


Valberedning                                                                                  Hans Klintbom