Puff-B


Kontakt             
Tryggve Siltberg

föreläser om Bodiscos invasionen av Gotland 1808


Ryska invasioner har inte varit ovanliga i Europa på senare år.

Är det värt att bjuda motstånd och offra livet? Är det mera ansvarsfullt att låta bli?


Exakt detta scenario inträffade på Gotland 1808. Det blev inga strider, enbart förhandlingar.


Skeendet liknar en glad operett. Men bakgrunden var mörk.

Den fascinerade historien speglas i bevarade dokument från svenska och ryska arkiv samt gotländska traditionsuppteckningar.


Tryggve Siltbergs föreläsning är baserad på hans nya bok ”Ryska invasionen på Gotland 1808”.


Tisdag 10 mars 18.30 på Gotlands Försvarsmuseum

Entré 70:- inklusive kaffe och bulle.


Gilla oss på

facebook