Puff-C3


Kontakt             
3. komp på I 18 årgång 57/58


Personerna på bilden är fr v Rolf Holmér, Ola Mehlqvist, Kurt Lundin, Lars Malmgren, Tomas Rosén och Gunnar Ekelund.


Ola Mehlqvist var en av dem som genomgick plutonchefsskola

vid 3. kompaniet I 18 åren 1957-58. Kompaniet utgjordes av värnpliktiga som inkallats till plutonchefsutbildning samt 36 stormpionjärer från olika infanteriförband (varav 3 från I 18),

vilka fullgjorde sin specialutbildning i Visby.


Det här gänget, 24 man och 5 av de dåvarande befälen, återsamlades den 23 augusti 2008 i Tingstäde 50 år efter

muck. De deltog i Gotlands regementes kamratförenings

årliga ”fältmöte”och besökte då även det nedlagda regementet.


Många årskullar av såväl befäl som värnpliktiga har säkert

genom åren haft kontakter och återsamlingar. Men det lär inte

vara många som är så väl dokumenterade som just denna plutonschefsskola. Det är Ola Mehlqvist som sammanställt två skrifter, dels från värnpliktstiden och dels från Fältmötet 2008.


Läs gärna både 1957/58 och 2008.Nils-Åke Stenström


Gilla oss på

facebook