Gotlands
FörsvarsMuseum
   

 

 

                               Bengt Hyytiäinen är en av flera som vårdar Gotlands Försvarsmuseums fordonspark.
Här ser vi honom i museets stridsvagn m/37 som är fullt körklar.

                                     

 

Samverkan

 

Gotlands Försvarsmuseum har ett utmärkt gott samarbete med Tingstäde hembygdsförening. På sikt kommer dessa föreningars militära enheter att än mer knytas samman.

Det finns många idéer kring detta samarbete. Det kan bli rundturer till de försvarshistoriska lämningarna i samhället, det kan bli båtturer på träsket, det kan bli satsningar på gemensamma aktivitetsdagar, och det kan bli samverkan kring högtidsfirande som exvis Valborgsmäss.

 

Gotlands Försvarsmuseum samverkar även med KA3 militärmuseum i Fårösund, vilket visar kustförsvaret av Gotland, från Krimriget till år 2000. 

 

 

 
Uppdaterad: 2009-09-20

Webmaster:  Börje Siggelin Kue Resurs

 
Fordonsutställningen. PVKV m43 och SKPm42