Gotlands
FörsvarsMuseum
   

 

 

 

        

 

 

Organisation och styrelse

Gotlands Försvarsmuseum är en förening till vilken medlemmarna i P18, A7 och Lv2 kamratföreningar är kollektivanslutna. Sammanlagt är antalet mer än 1000 medlemmar. Dessa tre kamratföreningar ger i samverkan med KA3 KF, ut en årlig tidskrift som utkommer i maj månad. Gotlands Försvarsmuseums styrelse är består av;

Ordförande                          Rolf Larsson

Vice ordförande                  Anders Österberg (repr P 18 kf )

Sekreterare                         Nils-Åke Stenström

Kassör                                Robert Knutas

Ledamot                              Mats Ekeroth (repr Lv 2 kf)

Ledamot                              Roberth Östergren (repr Gotlandsgruppen)

Ledamot                              Anders Jolby

Ledamot                              Svenerik Johansson (repr A 7 kf)


 

Revisorer: Tore Karlström, Magnus Fransson, Roland Snäckerström.

Valberedning: Lars Boström(sammankallande), Leif Svensson, Hans Klintbom.

 

 

 

 

 

Webmaster:  Börje Siggelin Kue ResursP 18, A 7, Lv 2 och
KA 3 kamratförening ger ut årligen sin kamratföreningstidskrift. Utkommer i december. Ladda hem genom att klicka på respektive tidning.Nr 1 2013
(Obs Väldigt stor fil 66,3 mb)


Nr 1 2012
(Obs Väldigt stor fil 69 mb)


 

 

Nr 1 2011
(OBS!  ca 5 MB)

Kamratföreningarna
P 18, A7, Lv2 och
KA3:s tidskrift

 

 

 

 

 

Nr 1 2010
(OBS!  ca 4 MB)
Kamratföreningarna
P 18, A7, Lv2 och
KA3:s tidskrift

 

 

 

 Nr 1 2009
(OBS!  12 MB)
Kamratföreningarna
P 18, A7, Lv2 och
KA3:s tidskrift

 

 


 Nr 1-2008
Kamratföreningarna
P 18, A7, Lv2 och
KA3:s tidskrift