GDPR

OM GDPR
Policy för Gotlands Försvarsmuseum (GFM) med anledning av GDPR

 

GFM och GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR(General Data Protection Regulation ), trädde i kraft 25 maj. 2018 och ersätter tidigare PUL – Personuppgiftslagen. Med anledning av den nya förordningen förtydligar vi hur dina personuppgifter hanteras och vilken information vi tar del av från dig.
Förordningen omfattar alla som hanterar personuppgifter.


GFMs hantering av personuppgifter

Som medlem i GFM skall du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) förtydligar vi hur dina personuppgifter hanteras och vilken information vi tar del av från dig.
För vår administration har vi uppgifter på samtliga medlemmar – personuppgifter enligt GDPR.
För att lagra personuppgifter krävs samtycke.
Vi utgår från att varje medlem i GFM genom sitt medlemskap ger detta samtycke.


Hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter

I och med den nya dataskyddslagen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi uppdaterat vårt sätt att hantera personuppgifter samt gjort det ännu tydligare för dig i vilket syfte vi sparar och
använder medlemsdata. För dig som medlem innebär det att dina personuppgifter får ett ännu starkare skydd och att du får mer kontroll över hur dina personuppgifter används.


Vad vi sparar och varför?

De uppgifter vi har om dig är de uppgifter vi får när du ansöker om medlemskap genom att sända in din medlemsansökan.
För att hantera ditt medlemskap och dina tjänster i GFM sparar vi namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
För att kunna skicka digital information till dig sparar vi din e-postadress och ditt telefonnummer. Din adress behöver vi för att kunna leverera tjänsterna.


Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifter sparas under den tid det finns ett pågående medlemskap samt i enlighet med lämnat samtycke. I det fall medlemskapet har upphört behåller vi inte medlemsdata som är äldre än två år. För vår bokförings skull krävs att vi sparar ekonomisk historik i sju år.


 

Dina rättigheter

Medlem har rätt…

  • att få tillgång till sina registrerade personuppgifter
    •att få felaktiga personuppgifter rättade
    •att få sina personuppgifter raderade (i praktiken utträde ur föreningen)

GFM får inte använda personuppgifter för direktmarknadsföring utan medlemmens medgivande.


Ansvar

GFMs styrelse har det yttersta ansvaret för hanteringen av personuppgifter.


Kommunikation

Av GFMs hemsida framgår hur man kommer i kontakt med föreningen för att begära utdrag eller ändring av registrerade uppgifter.