OM MUSEET


Om Museet


Museet färdigställdes 2008-09 och invigdes 11 juli 2009. Platsen var tidigare en förrådplats och nuvarande museets huvudbyggnad var då ett sädesmagasin.

Stora delar av museets samlingar och föremål flyttades från dåvarande förbandsmuseum på Visborgsslätt i Visby. Där låg förbanden P 18 (I 27, I 18) och på på senare tid även A 7 och Lv 2. Musets flygutställning kom 2011 och 2014 flyttade KA 3 museum i Fårösund till Tingstäde. De två sistnämnda utgör museets del Fyg & Marin och finns i Skans IV.


Gotlands Försvarsmuseum visar Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin från forntid till nutid.

Museets Armédel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader med arméföremål.

Huvudbyggnad i tre våningar, Understödshus, Fälthus och Stridsfordonshus.

Dessutom specialutställningar, café och butik. Lekplats. Info-plats.

Position N 57° 44’ 7’’ O 18° 36’ 42’’.


Museets Flyg- & Marindel, har tre byggnader , två pjäsparker samt minutställnig utomhus.

Skans IV: innehåller åtta avdelningar (skepp) med föremål och utställningar. Tre skepp för flyget, fyra för marinen samt ett gemensamt.

Hangar 1: Stridsflyg, helikoptrar, pump- och startaggregat samt klargöringsbil. Filmhörna. Testanläggning för system 37 Viggen.

Beredskapsplats: J 35 Draken i beredskapsläge.

Pjäspark 1: Fast kustartilleri, fem pjäser.

Pjäspark 2: Rörligt kustartilleri, luftvärn, spaningsradar.

Minutställning: Fjärr- och sensorstyrda minor.

Flyg&Marin finns 1,8 km söder om Tingstäde. Längs väg 148, i Skans IV. Position N 57° 43’ 52’’ O 18° 36’ 52’’.


Båda platserna är skyltade från väg 148.