Foto Film

 

Kontakt             
21 cm eldrör anländer till museet. 2020-12-18

Trossen lagar mat till volontärerna 28 oktober 2020


Foto Pia Åbom

Foto: Ronald Jakobsson GFM

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök    www.smha.se


Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4    624 44 Tingstäde    Telefon: 0498-274357

Epost: info@gotlandsforsvarsmuseum.se