Pansrade fordon som tjänstgjort på Gotland men som ej finns vid GFM