UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR
Armédelen


2 våningen


Gotlands försvar från fornborgar till kalla kriget

Följ med på en resa över 1500 år av försvar på Gotland

Sätt dig in i Gotlands försvar från fornborgarnas tid. Stifta bekantskap med Valdemar Atterdag och dansktiden. Stanna till vid kanonen och händelserna under den ryska invasionen 1808. Se utställningen om Nationalbeväringen – Sveriges första värnpliktsförsvar beslutat 1811 som en följd av invasionen. Gå vidare och studera de intressanta eldhandvapnen från första och andra världskriget. Under andra världskriget rustades Gotlands försvar upp rejält med ett mycket stort anta befästningar – titta in i ett kulsprutevärn. Se också eldhandvapnen som användes från 1800-talet till kalla kriget. Titta på de förvridna vrakdelarna från DC-3:an, nedskjuten i början av 50-talet.


3 våningen


Militära interiörer, platser och organisationerFå en inblick i spännande miljöer och företeelser och lär dig lite om frivilligorganisationerna.  Fokus är på 1900-talet.

Fördjupa dig i militära interiörer såsom fältkök och gör ett besök i den torftiga arresten.  Studera Lager Lingen som byggdes upp på södra Gotland 1945 för att ta hand om internerade tyskar som hade flytt till Sverige. Förbanden hade egen musikkår, en sådan kan studeras här. Tingstäde var centrum för de militära förråden. Här visas en förrådsexpedition med spännande detaljer. Försvaret har i stor omfattning fått stöd från Hemvärn och frivilligorganisationer. Dessa har varit helt avgörande för Gotlands försvar. Här kan du få en uppfattning om hur denna stora del av försvaret organiserades.  


Understödshuset


Artilleri under 150 år och Luftvärn under 90 år


Fördjupa dig i Artilleri- och luftvärnssystem med artilleripjäser, luftvärnspjäser och luftvärnsrobotar.

Välkommen att studera kapaciteten på våra artilleripjäser som varit i bruk på Gotland mellan 1860 och 1940. En mycket detaljerad modell av A7 kasernområde kan beskådas. Platsen kallas för Korsbetningen och modellen visar hur området såg ut i början av 1970-talet. En splitterny utställning om Tofta skjutfält är på plats. Tofta var och är den viktigaste förutsättningen för att hålla våra förband på en hög krigsduglighet. Luftvärnspjäser och robotar med tillhörande radarsystem från 1930-talet till att Lv 2 lades ner 2000 är intressant för den som har intresse för hur lv-systemet fungerar.


Fälthuset


Artilleriets och luftvärnets pjäser och kanoner och P1 Gotlands första pansarfordon


Få en inblick i hur artilleriet, luftvärnet och den första pansarenheten på Gotland var beväpnade. Se också en mycket intressant utställning om P1 Gotland (P1G), den första pansarenheten som kom till Gotland under andra världskriget.

Ett antal intressanta kanoner och haubitsar från 1800-, och 1900-talen kan beskådas. Ett mycket intressant exempel är den massiva 15,5 cm haubits F (Fransyskan).  Den första stridsvagnen, modell 37 och pansarbilen modell 41 som ingick i P1 G, är fordon som kom till Gotland under andra världskriget. Anledningen till att pansarenheter placerades på Gotland var främst att man behövde snabba och slagkraftiga enheter som kunde anfalla mot luftlandsättningar på ön.


Fordonshuset


Hjulfordon i det gotländska försvaret


Titta in i de hjulfordon som har varit viktiga för att de gotländska krigsförbanden kunde lösa sina uppgifter.

Här visar vi på tolv hjulfordon inklusive motorcyklar som varit i tjänst i de gotländska förbanden från andra världskriget och framåt. Här finns bland annat den kända terrängbilen ”valpen” och chefen för A7 stabsbil – en Volvo PV i mycket gott skick. Även motorcyklar som var viktiga för att transportera hemliga meddelanden mellan olika staber finns här.


Stridsfordonshuset


Stridsvagnar, pansarbandvagnar, pansarbilar i det gotländska försvaret


Välkommen att studera de fordon som tillfördes Gotlands försvar under andra världskriget och framåt. Inledningsvis i P1 G (P1 Gotland) och P18 från 1963.

Här visar vi ett stort antal spännande stridsvagnar, pansarvärnskanonvagnar, pansarbandvagnar och pansarbilar. Fordonen har varit i tjänst på Gotland från andra världskriget och till P18 nedläggning 2005. Fordonen har utgjort kärnan i de anfallsförband som hade till uppgift att bekämpa en eventuell luftlandsatt och landstigen fiende på Gotland. Förbanden började tillföras under andra världskriget, efter en utveckling mot allt större luftlandsättningar som skedde bland annat på Kreta. Några intressanta nedslag: Stridsvagn 102, en 52 tons koloss som utgjorde kärnan i pansarförbanden från 70-talet och Pansarbandvagn 302 som transporterade pansarskyttesoldater från början av 90-talet.

 

 

 

 

Flyg och Marin


Flyghangaren


Stridsflyg och helikoptrar på Gotland


Studera det stridsflyg och de helikoptrar som varit en förutsättning för att Gotland kunde försvaras under 1900-talet

Stridsflygets uppgift var att se till att en angripare inte kunde anfalla mot civilbefolkning och militära förband. De utomordentligt, för sin tid, tekniskt framstående J35 Draken och SF37 Viggen finns att beskåda. Tillhörande beväpning och kameror kompletterar bilden. Även basutrustning som var en förutsättning för snabba insatser med flyget visas i form av pump- och startaggregat och klargöringsbil. Helikoptrar som främst använts för olika typer av transporter och flygräddning visas. Glöm inte att titta på de intressanta flygfilmerna i vår filmhörna.


Pjäspark 1 och 2 och minorna


Fast och rörligt kustartilleri under 100 år på Gotland


Just nu är det bara på museer som kustartilleriet finns – allt är nedlagt. Det moderna Kustartilleriet kom till Gotland i slutet av 1800-talet. Det började med "Flottans batterier och minpositioner i Fårösund" som etablerades 1885. Kustartilleriet lades ner på Gotland 1919 och återetablerades som KA 3 i Fårösund 1938. Förbandet lades ner 2000. Under dessa cirka 100 år har ett stort antal pjäser varit i bruk på ön. I princip alla dessa kan ses i utställningen, såväl fasta som rörliga pjäser och luftvärnspjäser. Kustartilleriets uppgift var att bekämpa en angripares fartyg så att inte landstigning kunde ske på ön. Se även våra kustminor som kompletterade bilden och skulle få stopp på fartygen i trånga passager.


Flygdelen i skans IV


Flygvapnet på Gotland under 1900-talet


Titta in i skans IV flygutställning! Skans IV är en av fem skansar som tillhörde Tingstäde fästning från första världskriget och den är i sig intressant.

Här kan du se de flyginstrument som var viktiga för flygplanen att manövrera och göra insatser. Andra mycket intressanta delar är: Flygstridsledning med luftbevakningsstation och kartbord för luftförsvarsundercentral (LFUC) och radarstation PS-15 som alla var en förutsättning för ledning av insatser med stridsflyg. En heltäckande fotoutställning ”Flyget på Gotland” och flygmodeller hittar du också.   

 

Marindelen i Skans IV


Marinen på Gotland från Carlswärd till KA3


Titta in i skans IV marinutställning! Här visar vi allt som inte är pjäser och kanoner. Utställningen börjar med Carlswärds fästning utanför Slite och slutar med KA 3 nedläggning år 2000.  

Här kan du fördjupa dig i sådant som var en förutsättning för att de tunga kanonerna skulle komma till verkan med precision och uthållighet. Här finns lite äldre materiel såsom sammanställningsplats med skjutbord, radar PA31 och Eldledningsplats från Batteri Ljugarn. Du kan också se relativt moderna och intressanta delar artillerieldledning och pjäsdator från batteri Slite och kustartillerirobotar.

Minor var och är viktiga komplement till kanonerna. Här visas kontrollerbara minor och mineringsuppbyggnad. En mycket intressant del är vår sjukvårdsutställning från det marina stridssjukhuset (MASS)  och från KA 3 sjukhus. Se vad soldater med olika sjukdomar och skador fick utstå.

 

Byggnad 2

 

Flykten från Sovjetunionen
 

Här kan du se det flygplan (AN2) som Roman Svistonov flydde med och nödlandade utanför Östergarn 1987.

Under det kalla kriget var Gotland den del av Sverige som var beläget närmast Warszawapakten. Den sovjetiske piloten flydde en natt från Sovjetunionen och nödlandade vid Östergarnholm på östra Gotland. Vi visar själva flygplanet och den intressanta historien kring flykten.

 

 

 

  

 

 

 

 

IMG_7427
IMG_7425
IMG_7419
IMG_7446
IMG_7440
IMG_7438