Fordon

 

Kontakt             

FORDON


Sidan byggs om.

Snart kommer det att finnas bilder och information om varje fordon här


Museifordonen vid Gotlands Försvarsmuseum

Sidan kompletteras efterhand med länkar till fordonsdata och bilder.

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök    www.smha.se


Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4    624 44 Tingstäde    Telefon: 0498-274357

Epost: info@gotlandsforsvarsmuseum.se