strv40k

Strv m/40 K

 

Landsverk i Landskrona var konstruktör av denna vagn som var den fjärde i en utveckling som börjat med strv m/38, 16 st levererades. Sen följde en serie om 20 st m/39 som i sin tur följdes av 100 m/40. I utvecklingen följde tjockare pansar i varje serie. Den fick ändrad benämning till m/40L när ytterligare 80 st beställdes. Tjockare pansar högre vikt och en starkare motor även på denna. Landsverk hade inte kapacitet att bygga den så det överläts till Karlstads Mekaniska verkstad  KMV. Den nya vagnen benämndes m/40K för Karlstad. De tillverkades under 1944 så årsmodellen visar inte det år de tillfördes förbanden. De placerades på P 2 i Hälsingborg.

En av korpralerna på P 2 senare översten Hans 70 Nilsson har berättat att han fick med sin besättning uppgift att testa vagnen under 100 mil. På motorluckorna sattes ett 195 liters fat med bensin för det fanns inga mackar längs vägen, civila körde på gengas. Första dagen till någon avlägsen ort i Skåne, hem och smörja, sen iväg till någon annan plats, smörjning och på fjärde dagen så var 100 mil avklarade. Inga problem under körningen utan vagnen fungerade utmärkt hela tiden. Anvisningarna på den tiden var smörjning var 25 mil, oljebyte var 50 mil. Kan tyckas lite men det var inte dagens oljor som användes.

Man kan fundera om det var klokt att producera strv med 37 mm kanon så sent i kriget, den dög inte mot ett tyskt anfall som var planerat att ske från trakten av Trondheim 1943. Visserligen hade det inte kommit någon Tiger eller Panther från Norge. Rapporter från militärattacheer borde ha kommit som visade att tyskarna med 37 mm kanon hade problem med de tunga franska vagnarna redan 1940.

I samband med pbrig på fastlandet utrustades med Centurion och de tidigare lätta vagnarna blev övertaliga fördes huvuddelen av m/40K över till P 1G och var kvar en bit på 60-talet. De kunde inte slå en sjöinvasion men luftlandsatt trupp på fälten vid Follingbo - Roma klarade de av. På den tiden fanns ingen kapacitet att fälla strf eller tung mtrl utan det var huvudsakligen fotsoldater som fick bära sin utr. Skillnaden till föregångaren på P 1G, m/41 var inte särskilt stor, samma kanon 37 mm med pprj och sgr, två 8 mm kulsprutor, samma hastighet. M/40K var rätt slitna, se besiktningsprotokoll längre ner, de hade varit i bruk under 10 år. Det blev ytterligare 10 år på Gotland. 37 mm sgr var inte särskilt effektiv så en vagn/pluton utrustades med 8 cm granatkastare på bakpansaret för att skjuta effektivare granater i målet. (Tyvärr ingen bild på m/40K med grk utan det blir en m/40L för att visa principen.)

Museets exemplar råkade köra i diket och brand uppstod. Efter bärgning och vissa reparationer tog sig vagnen hem till P 1G. Efter besiktning av tygofficeren skrotades vagnen och ställdes upp som monument vid dåvarande uoffmässen på I 18 – P 18. 1993 fördes den till fd P 1G kasern och stod på platsen där tidigare m/21-29 stått. Den hade överlämnats till Tyskland.

 


Besiktningsprotokoll

över Strv m/40 K från P 2

 

Nr 483 Vmst 2488

Alla stötdämpare felaktiga. Ventilmekanism mycket rostig. Kylaren läck vid påfyllningen. H bandspänningsaggregat söndrigt. Gångjärn till torndörrar lösa. Skruvar till tornlåsning lösa.

 

Nr 433 Vmst 8317

Ventilmekanismen mycket rostig. Gasreglage ojusterat. Kylarlock trasigt (ventil). Dragkrokens sprintkedja av. Rengöring i motorrum bristfällig. Batterier urladdade.

 

Nr 442 Vmst 2236

Styrkopplingar ojusterade. Styrväxel smutsig och färglös. Innerbelysning trasig. Ventilmekanismen rostig. Stötdämpare V2 + Hl + H2 felaktiga. Gasreglage går ej i botten. Oljetemperaturmätare missvisar. Kylarjalusie ojusterad. Läderpackning kylare - mellanvägg felaktig. Läckage vid elpump. Kanonens höjdriktning glapp. Övre gångjärn V torndörr löst. Ljuddämpare trasigt. Förarstol ojusterad.

 

Nr 481 Vmst 3656

Vattentempmätare felaktig. Ventilmekanism rostig. Ventilspel ojusterat. Förgasare ojusterad. Skruvarna till tornlåsning lösa. Automatsäkring för elavfyring trasig. Gångjärn lösa H torndörr. Dräneringspropp vid föraren saknas. Åtstramare Växellåds- och kardankåpor ojusterade. Kylarjalusi ojusterad. Styrbromsband mycket oljiga. Smörjproppar på drivhjulen lösa och saknar packningar. H spännhjulslager glappt.

 

Nr 486 Vmst 2905

Ventilmekanism rostigt. Motorrum skall bättras i rengöring och målning. Accelerationsreglage tar i förgasarmanschetten. Samtliga stötdämpare skall repareras. Kylarjalusie ojusterat. Torndörrarnas gångjärn glappa och lösa. Gångjärn för tornlucka hårt förslitet. Tätningslist för förarluckan trasig. Oljetempmätare missvisar. Spännhjulslager skall ansättas.

 

Dessa fem vagnar äro ej åtgärdade enl ToÄ 369, ToF 423, ToÄ 424 och ToÄ 10. Denna besiktning avser ej vapen, radio, optik, och batterier varför en sådan besiktning föreslås.

 

Visborgsslätt den 11/11 1954

 

Albin Olofsson

MotoringenjörTexten uppdaterad 
2024-04-29

Strv m/40 K med 8 cm GRK på bakpansaret.

Strv m/40 K

Vagnen ordnad för att gå helt under vatten.

Försök med snöplog.