Persobil 8

Personbil 8


Efter år av utveckling och tester levererades i september 2013 de första fyra grupptransportfordonen till Hemvärnet. Bilarna är anpassade och utrustade speciellt för Hemvärnets behov. De ersätter den över 40 år gamla Terrängbil 20.


Försvarets Materielverk, FMV,  överlämnade under en enklare ceremoni, de första fyra exemplaren av Grupptransportfordon-Hv även benämnd Personbil 8 passagerare
(Pb 8)
till Hemvärnets stridsskola, Försvarsmakten.


Totalt fick Hemvärnet över 400 fordon under perioden 2013-2016.
Fordonet är baserat på Mercedes Sprint 316 men har kraftfullt modifierats för Hemvärnets behov. Något motsvarande fordon finns inte på den civila marknaden eller inom Försvarsmakten i dag.


Personbil 8 är en robust, fyrhjulsdriven minibuss med plats för åtta soldater plus förare. Lastutrymmet rymmer soldaternas stridsutrustning och personliga vapen. Här finns även särskilda lådor och fack för tunga vapen, ammunition, maskeringsnät, vattendunk, verktyg och en ventilerad hundbur. En särskild, utfällbar ”landgång” underlättar för hundar att ta sig ombord det höga fordonet. Med varje bil levereras även en släpkärra för att – vid behov – ytterligare öka transportförmågan.


Hemvärnets Grupptransportfordon är ingen terrängbil, men har hög markfrigång och har utrustats med hasplåtar undertill. Kupéutrymmet har extra värme och ventilation. Belysningen går att skifta från vitt till rött sken. Personbil 8 har förberedda platser för Ra 4183 (Motorola) och Ra 1444 (Rakel) med strömförsörjning och anslutning till takantenner. Varje fordon har två brandsläckare (pulver). Då fordonet inte används kan det anslutas till torrluft genom en anordning på vänster bakdörr.


På Gotland ingår ett 15-tal fordon i Hemvärnets insatsplutoner.


Senare under 2013 levererade FMV även en version med utökat utrymme för samband och ledning till hemvärnet.


Data

Höjd:                                  254 cm
Fordonets vikt:                   3 280 kg
Maxlast:                             1 720 kg
Motor:                                4-cylindrig miljödiesel (164 hk)
Växellåda:                          5-stegs automat med hög- och lågväxel samt diffspärr
Bränsletank;                       100 liter