Hem

 

BEREDSKAP FÖR KRIS- & KATASTROF

Föreläsning av Christer Stoltz, beredskapschef Region Gotland

En föreläsning om Region Gotlands planering inför möjliga hot, kriser eller katastrofer. Totalförsvar (militärt och civilt försvar) är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för höjd beredskap och krig. Det handlar om hur man skyddar samhället (vård, kommunikationer, strömförsörjning, vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning) vid olika samhällsstörningar.

Efter Berlinmurens fall så lade vi ner stora delar av försvarsmakten och stora delar av det civila befolkningsskyddet.

Omvärldsläget har förändrats och nu ska vi bygga upp ett modernt totalförsvar med krisberedskapen som grund. Region Gotland har ansvar och resurser att agera vid olika samhällsstörningar, ytterst höjd beredskap och krig.

Tisdag 16 april kl 18.30 på Gotlands Försvarsmuseum

Entré 75:- inklusive kaffe och bulle.

Välkomna

 

 

 

Gotlands Försvarsmuseum (GFM) är Ben ideell förening vars huvuduppgift är att synliggöra, bevara och utveckla den gotländska militärhistorien.

Som medlem medverkar du i en viktig verksamhet genom att du ger ditt stöd till att

Gotlands militärhistoria bevaras och hålls levande.

Din insats kan vara allt ifrån ett stödjande medlemskap till att aktivt deltaga i föreningens verksamhet, alla är lika välkomna.

Årsavgiften är 100:- per år betalas på BG 310-8727 i samband med medlemsansökan.

Grunden för Gotlands Försvarsmuseum är för närvarande medlemmar från P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 kamratföreningar. Nu behöver du inte längre ha någon militär anknytning, sedan 2017 är föreningen öppen för alla.

Ansök här.

 

Då får du senaste numret av KamratFöreningsTidskriften (KFT).

Som medlem får du också fritt inträde på Gotlands Försvarsmuseum.

Dessutom får du årligen nya numret av KamratFöreningsTidskriften

Välkommen med din ansökan.

 

 

 

Två utställningar; dels om Gotlands Försvar 2000 - 2018 och dels om A 7 på Korsbetningen,

modell i skala 1:100.

 

Utställningarna finns på museets huvudel i centrala Tingstäde. Utställningen Gotlands Försvar 2000-2018 hänger i huvudbyggnaden och modellen om A 7 på Korsbetningen finns i Understödshuset.

Gotlands Försvarsmuseum – 1 museum med 9 byggnader på 2 platser

 

Museets huvuddel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader med arméföremål. Huvudbyggnad i tre våningar, Understödshus, Fälthus och Stridsfordonshus. Café, restaurang, butik och infoplats.

Museets andra del, Flyg & Marin, har fem byggnader/hangar och två pjäsparker.

 

UPPDATERAD: 2019 - 04-01

 

Gotlands Försvarsmuseum

Gruppbokning 0498-27 43 57

E-post: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 

HITTA HIT: GoogleMap

 

 

Webmaster: Amy Chuahom, GFM

 

Öppettider

 

Öppettider hela året Klicka här.

 

 

 

Entrépriser 2019 Klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4 624 44 Tingstäde Telefon: 0498-274357

Epost: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands Försvarsmuseum ingår i

Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 militärhistoriska museer i Sverige. Besök www.smha.se