Hem

Välkommen till
Gotlands Försvarsmuseum


Civilsamhället på Gotland under mobiliseringen 1939-1945


Föreläsning av Calle Brobäck om hur civilsamhället påverkades av den stora mobilisering som genomfördes på Gotland under andra världskriget. Föreläsningen syftar till att ge en bild av hur de gotländska kommunerna, socknarna, jordbruket och familjerna påverkades av mat-, bensin- och annan ransonering. Att familjefäder var borta på beredskapstjänstgöring innebar stora uppoffringar för familjerna. I synnerhet påverkades kvinnorna som fick ta ett stort ansvar i hemmen. En ansenlig mängd militära förband grupperades bland annat på gårdar, vilket självklart påverkade bygden.

Calle Brobäck är folkhögskoleläraren som ägnar en stor del av sin tid åt folkbildning ur ett Gotlandsperspektiv. Han är mycket historieintresserad och delar gärna av sig av sina kunskaper.


Tisdag 15 oktober kl 18.30 på Gotlands Försvarsmuseum

Entré 75:- inklusive kaffe och bulle.

Välkomna

Uppdaterad utställning!


Rysslands ockupation av Gotland under några veckor 1808.


Öppettider


Öppettider hela året Klicka här.Entrépriser 2019 Klicka här

Gotlands Försvarsmuseum – 1 museum med 9 byggnader på 2 platser


Museets huvuddel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader med arméföremål. Huvudbyggnad i tre våningar, Understödshus, Fälthus och Stridsfordonshus. Café, restaurang, butik och infoplats.

Museets andra del, Flyg & Marin, har fem byggnader/hangar och två pjäsparker.


UPPDATERAD: 2019-10-09


Gotlands Försvarsmuseum

Gruppbokning 0498-27 43 57

E-post: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com


HITTA HIT: GoogleMapWebmaster: Ronald Jakobsson, GFM
Gotlands Forsvarsmuseum   Förrådsvägen 4    624 44 Tingstäde    Telefon: 0498-274357

Epost:  gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands Försvarsmuseum ingår i

Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 militärhistoriska museer i Sverige. Besök www.smha.se