SAMVERKAN

 

Kontakt             
SAMVERKANSamverkan

 

Gotlands Försvarsmuseum har ett utmärkt gott samarbete med Tingstäde hembygdsförening.

På sikt kommer dessa föreningars militära enheter att än mer knytas samman.

Det finns många idéer kring detta samarbete. Det kan bli rundturer till de försvarshistoriska

lämningarna i samhället, det kan bli båtturer på träsket, det kan bli satsningar på gemensamma

aktivitetsdagar, och det kan bli samverkan kring högtidsfirande som exvis Valborgsmäss.

 

Gotlands Forsvarsmuseum Förrådsvägen 4    624 44 Tingstäde    Telefon: 0498-274357

Epost:  gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Gotlands försvarsmuseum ingår i Sveriges militärhistoriska arv som är ett nätverk bestående av 28 statliga och statligt stödda museer.

Besök    www.smha.se